Introductiepagina

 

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze dient u uit te printen en per post te versturen. Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. Als uw inschrijving per post ontvangen is, is uw inschrijving definitief.

Klik hier voor de richtlijnen lidmaatschap HUDITO
 

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  HUDITO int de contributie van haar leden middels automatische incasso. Het incassant ID van HUDITO is NL50ZZZ403974800001.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Type lidmaatschap?
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk
  HUDITO is een bruisende club die volledig draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is leuk, geeft energie en is noodzakelijk om de club goed te laten functioneren. Als nieuw lid van HUDITO (of ouder van) zijn wij daarom zeer benieuwd naar uw interesses op dit gebied. De meeste taken vragen een รก twee uur per week uw aandacht. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u mailen naar [email protected]

Van ouders van jeugdleden verwachten wij in ieder geval wel dat zij bardienst "draaien" en rijden naar uitwedstrijden (per toerbeurt). Van seniorenleden verwachten wij dat zij bardienst "draaien" en wedstrijden fluiten.

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke vrijwilligerstaken. Wij vernemen graag van u of en waarin u interesse heeft en waar u een bijdrage zou kunnen leveren.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Extra informatie
  Nu volgt een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u een 'opmaat' inschrijfformulier op uw scherm. Deze dient u uit te printen, ondertekenen en opsturen. Pas als dit document per post ontvangen is, is uw inschrijving definitief.

 
   
   
Disclaimer
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief privacyverklaring: https://www.hudito.nl/files/library/20180403_privacyverklaring%20hudito.pdf); deze voorwaarden zijn bovenaan dit formulier te vinden. Tevens machtigt u ons hierbij de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden van uw rekening af te schrijven.