ALV maandag 4 juni

Op maandag 4 juni staat voor de tweede keer dit seizoen een Algemene Ledenvergadering gepland. Het bestuur nodigt alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV gaat om 20:00 van start in het clubhuis.


AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen Notulen van de ALV van 27 november 2017
4. Voorstel Begroting seizoen 2018-2019
5. Vaststellen Contributie 2018-2019
6. Hudito 2025
a) Hockey
b) Complex
c) Communicatie
7. Ter discussie: Rookbeleid
8. Bestuurssamenstelling (*)
9. Rondvraag
10. Sluiting

 

*Bestuurssamenstelling


Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:


Voorzitter: Wessel Pil (juni 2017)
Secretaris: Fréderique Roemer (juni 2015)
Penningmeester: Barend van Lieshout (november 2013)
Hockey: Hajé de Vriend (november 2013)
Facilitaire zaken: Roland Dijkman (november 2016)

 

Fréderique stelt zichzelf herkiesbaar voor een nieuwe termijn

 


Stukken voor de Algemene Ledenvergadering te vinden in Mijn Hudito (Club -> Documenten -> Bestuur). De volgende documenten zijn hier onder andere te vinden:

·Notulen ALV 27 november 2017
·Voorstel Begroting en Contributie seizoen 2018-2019