ALV maandag 27 mei

 

Maandag 27 mei staat voor de tweede keer dit seizoen een Algemene Ledenvergadering gepland. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV gaat om 20:00 van start in het clubhuis.


Agenda

 

1.   Opening en Mededelingen Bestuur
2.   Ingekomen Post
3.   Vaststellen Notulen ALV van 26 november 2018
4.   In ontwikkeling: Hockeybeleidsplan (strategische sessies, werkgroep)
5.   Sponsorcontract clubtenue en sportmaterialen
6.   Toekomst complex Hudito
        a) Stand van zaken ingediende plannen bij de gemeente
        b) Voorstel aanpassen buitenterrein
7.   Begroting Seizoen 2019-2020
8.   Vaststellen Contributie
9.   Bestuurssamenstelling (*)
10. Rondvraag
11. Sluiting

 


*Bestuurssamenstelling

 

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

 

Voorzitter:              Wessel Pil                  (mei 2017)
Secretaris:             Fréderique Roemer    (juni 2015)
Penningmeester:   Barend van Lieshout  (november 2013)
Hockey:                 Hajé de Vriend           (november 2013)
Facilitaire zaken:   Roland Dijkman         (november 2016)De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn niet later dan een week te vinden in Mijn Hudito (Club > Documenten > Bestuur). De volgende documenten zijn hier onder andere te vinden:
  • Notulen ALV 26 november 2018
  • Voorstel Begroting en Contributie seizoen 2019-2020