HHH en het Corona virus

Op donderdag 12 maart 2020 en zondag 15 maart 2020 heeft het cabinet aanvullende maatregelen aan de Nederlandse samenleving opgelegd om het Coronavirus tegen te gaan c.q. in te dammen. Gezien de aard van deze aanvullende maatregelen vinden wij het gepast jullie te informeren over de Hudito Happy Hockeydays.


Evenementen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn worden afgelast en ook de KNHB heeft besloten om alle trainingen en wedstrijden tot 6 april te schrappen. De HHH valt buiten deze periode echter volgen wij de ontwikkelingen van het Coronavirus nauwlettend.


Het is niet ondenkbaar dat de HHH dit jaar opgeschort of afgelast wordt. Vanzelfsprekend nemen wij dergelijke beslissingen pas als het RIVM met een gerelateerd advies komt over de periode rond de datum van het toernooi. Dit alles in overleg met het bestuur van Hudito.


We gaan door met de voorbereidingen voor het toernooi. Mocht er aanleiding zijn om iets te communiceren, zullen wij dat via dit bericht doen. Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij de commissie.


Tot in mei!


 

Namens de HHH-Cie


 

For English see below 

 


On Thursday 12 March 2020 and Sunday March 15 2020, the Dutch government imposed additional measures on the Dutch society to contain the Corona virus. Given the nature of these additional measures, we think it’s appropriate to inform you about the Hudito Happy Hockeydays.


Events in which more than 100 people are present will be cancelled and the Royal Dutch Hockey Association has also decided to cancel all training and competitions until April 6 2020. The HHH falls outside the period. However, we will follow the developments of the Corona virus closely.


It is not inconceivable that the HHH will be suspended or cancelled this year. Obviously, we will not make such decisions until the National Institute for Public Health and Environmental Hygiene provides related advice regarding the period around the date of the tournament. All this will be done in consultation with the board of Hudito.


We will continue to prepare for the tournament. If there is any reason to communicate we will do this through this communication channel. You can always contact the committee for any questions.


See you in May!


On behalf of the HHH-Cie