Wat gebeurt er wanneer iemand in je team positief is getest op Corona?

Wat gebeurt er wanneer iemand in je team positief is getest op Corona? 

In zo'n geval hoort de speler/speelster die positief getest is, dit natuurlijk als eerste via de GGD. De GGD doet vervolgens bron- en contactonderzoek en zal aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals bijvoorbeeld teamgenoten. 


Safety first, neem je verantwoordelijkheid

Over het algemeen komen hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere vrijwilligerstaken op Hudito maar moeten wel hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuis blijven zodra een van de bekende klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!


Je bent volgens de GGD een ‘nauw contact’ zodra je (bv buiten het veld, op het terras, in de auto ook al heeft iedereen een mondkapje op gehad) langer dan 15 minuten binnen 1,5m vd besmette persoon bent geweest. De GGD stelt dan dat je 10 dagen in quarantaine moet en daardoor mag je dan ook niet op de club komen.

Dus als je weet dat je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de positief geteste speler bent geweest, dan geldt voor jou het dringende advies in quarantaine te gaan. Twijfel je hierover neem dan geen risico en blijf thuis.


Direct melden

Als je positief getest bent, verwachten we dat je dat ook direct aan de manager, coach of aanvoerder van je team meldt en aan de Corona coördinator van het bestuur: Roland Dijkman: [email protected]  of 06 2 053 8250. De manager, coach of aanvoerder zal dan de de overige spelers of de ouders van de spelers (in geval van een jeugdteam) informeren. 


Inventariseren

Nadat er bekend is dat er iemand positief getest is in een team, zal er een inventarisatie gedaan moeten worden bij teamgenoten en begeleidingsstaf wie er in quarantaine moeten en dus niet op Hudito mogen komen. Voordat deze lijst bekend is bij de Corona coördinator en duidelijk is wie er in quarantaine moeten, blijft het gehele team weg van Hudito.


Zoals hierboven gezegd, komen hockeyers bij normale wedstrijden en trainingen niet lang genoeg bij elkaar in de buurt om risico's te lopen. Als de inventarisatie van wie er in quarantaine moeten bekend is, heeft een positieve test van een teamgenoot in principe dan ook geen gevolgen voor de wedstrijden en trainingen van het team. Die kunnen voor de overige teamleden gewoon doorgaan.


Te weinig spelers voor een wedstrijd

Als er in de team een tekort aan spelers dreigt, probeer dan invallers te regelen uit andere teams.

Als er in je team te veel mensen (meer dan 6) niet kunnen meedoen omdat ze in quarantaine moeten, niet mogen komen omdat ze zich laten testen of omdat ze verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),  hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) hebben, dien je dit ook zo snel mogelijk te melden bij de Corona coördinator en de wedstrijdsecretaris: [email protected] en [email protected] .


Roland Dijkman

Het bestuur