Update 23/02/2021: nieuwe coronamaatregelen

Update 23 februari 2021

Vanavond is er een persconferentie. Als daar maatregelen worden afgekondigd die gevolgen hebben voor ons hockey zullen wij proberen op woensdag 24 februari met een reactie te komen. We zijn hierin ook afhankelijk van de berichtgeving van de KNHB.


Update 22 januari 2021

Trainen op Hudito kan vanaf aanstaande maandag tot 19:30 uur. Alle trainingen na 19:30 uur zijn tot nader orde afgelast. Verder blijven onderstaande regels nog steeds gelden. Belangrijk: elk team dat wil sporten op ons complex moet eerst contact opnemen met clubmanager Arjen Verburg. Zonder contact met Arjen is het niet mogelijk om te trainen.

Update 04 januari 2021

De kerstvakantie zit erop. De komende weken worden de trainingen weer opgestart:

- de jeugd zal weer gaan trainen vanaf 18 januari. De JHC heeft hier via de nieuwsbrief over gecommuniceerd.

- seniorenteams kunnen trainen vanaf maandag 11 januari. Daarbij gelden de algemene regels en er mag alleen getraind worden in tweetallen! De training moet aangemeld worden bij de Clubmanager: [email protected] voorkom daarmee dat je voor een dicht complex staat.

Willen jullie allemaal in de Hudito-app aangeven of je aanwezig bent?


Op dinsdag 12 januari staat een nieuwe persconferentie gepland. Als er aanleiding is om iets te communiceren, doen we dat op deze plaats.


Update 15 december 2020


Vanaf dinsdag 15 december zijn er nieuwe, verscherpte maatregelen van kracht. Dit betekent voor Hudito dat van 15 december t/m 18 december:

- alle geplande jeugdtrainingen door gaan,
- alle seniorentrainingen zijn afgelast.

Hudito is gedurende de Kerstvakantie voor iedereen gesloten. Er kan niet gehockeyd worden.

In de Kerstvakantie bepalen wij hoe we het hockey in januari zullen hervatten. We zullen daarover tijdig communiceren en laten ons zo veel als mogelijk leiden door de adviezen die NOC/NSF en de KNHB ons geven.

Update november 2020

Vanaf donderdag a.s. is het vanuit de overheid voor de senioren weer toegestaan om te trainen in 4-tallen op een kwart veld.

Voor het maken van trainingen en de veldverdeling kan gebruik gemaakt worden van de bestaande lijnen (23m en middenlijn), maar er kan ook overwogen worden om het veld over de as te verdelen (zie foto in bijlage). Tevens kan overwogen om per half veld 2-4 oefeningen uit te zetten en in 2-tallen/4-tallen door te draaien.
De mogelijkheden en variatie in oefeningen zal ook vanuit tophockey verder verkend worden en met de senioren gedeeld gaan worden (zie eerder bericht deze week over de pilot).

Voor onze geestelijke en fysieke gezondheid is het belangrijk om te blijven sporten. 
Het trainen met 4 personen (18+) kunnen wij alleen toestaan binnen strikte regels en zolang iedereen zich aan deze strikte regels houdt, iedereen elkaar op deze regels wijst en helpt om zich hieraan te houden.

Spelregels voor trainingen seniorenteams
 1. Teams moeten zich van te voren melden bij Arjen Verburg, zodat de training wordt ingepland. Zonder aanmelding is het team niet bevoegd om te trainen.
 2. Iedereen houdt altijd 1,5m afstand, op en naast het veld!! [NOOT: tijdens de wisselmomenten zijn er ca. 100 personen gelijktijdig aanwezig];
 3. Iedereen is niet eerder dan 10 minuten voor start training van het subteam aanwezig;
 4.  Iedereen is niet later dan 10 minuten na training van het subteam van het terrein vertrokken. Met klem wordt iedereen verzocht niet te blijven hangen op het parkeerterrein of andere locaties, maar direct naar huis te gaan na de training;
 5. Vanaf donderdag 19 november mogen alle seniorenteams trainen;
 6. Er mag door een team alleen getraind worden op de reguliere traingingsdagen, trainingstijden en velden van het betreffende team. Het veldroulatieschema van de EC blijft daarbij van toepassing;
 7. Elk veld wordt verdeeld in 4 vakken. Deze vakken zijn bepaald door de middenlijn en de twee 23 meterlijnen;
 8. Elk team moet per week verdeeld worden in subteams van 4 personen; Elk subteam zorgt voor een eigen onderscheidende shirtkleur, zodat voor derden duidelijk is wie tot welk subteam hoort. 
  Per week mag de samenstelling van een subteam veranderen;
 9. Een subteam traint op een kwart veld;
 10. Tijdens een training mag niet van subteam gewisseld worden. Ook voor- of na de trainingen mogen deze subteams op het terrein niet met elkaar mengen;
 11. Doordraaien op verschillende kwarten mag wel ("carrouseltraining");
 12. De maximale gelijktijdige bezetting op een half veld zijn 2x 4 spelers. De hockeycommissies (EC/THC/GHC) maken een plan voor verkorte trainingstijden per subteam (bv. 2x 45 minuten of 3x 30 minuten).
 13. De trainer/coach mag rondlopen over het hele veld;
 14. Onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan;
 15. De trainer/coach/aanvoerder is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels, op het veld en op het terrein voor en na de training;
 16. Als een team zich niet aan de regels houdt kan het team worden uitgesloten van trainingen totdat de corona maatregelen zijn opgeheven;
 17. De trainingen kunnen clubbreed weer verboden worden als de regels door meerdere teams niet voldoende worden nageleefd;
Namens het bestuur,
 
Christiaan de Wolf 
Wessel Pil
Björn Bolderdijk
Wouter Monkhorst
Roland Dijkman

 

 

Algemene opmerkingen:

  

 • alle competities zijn stil gelegd.
 • jeugdspelers tot 18 jaar mogen blijven trainen met inachtneming van de algemene regels, zoals: buiten het veld 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten, was handen etc. Tijdens de training vervalt de 1,5 meter afstandsregel.
 • de trainingen voor de jeugd volgen het trainingsschema zoals dat de afgelopen weken bekend was. De trainingen zijn ook zichtbaar in de app. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zullen deze worden gecommuniceerd op de app/site.
 • toeschouwers zijn niet welkom bij de training. De kinderen worden gebracht en gehaald bij de twee ingangen van Hudito.
 • het clubhuis blijft dicht. 

We vinden het jammer maar begrijpelijk dat de competities stil zijn gelegd en dat volwassenen voorlopig niet kunnen hockeyen. Indien je vragen hebt, mail naar [email protected].

 

Het bestuur

 Bijlage: Trainen in 4-tallen.jpg