Update 18/11/2020: nieuwe coronamaatregelen voor 18+

UPDATE 18 november 2020

Vanaf donderdag a.s. is het vanuit de overheid voor de senioren weer toegestaan om te trainen in 4-tallen op een kwart veld.

Voor het maken van trainingen en de veldverdeling kan gebruik gemaakt worden van de bestaande lijnen (23m en middenlijn), maar er kan ook overwogen worden om het veld over de as te verdelen (zie foto in bijlage). Tevens kan overwogen om per half veld 2-4 oefeningen uit te zetten en in 2-tallen/4-tallen door te draaien.
De mogelijkheden en variatie in oefeningen zal ook vanuit tophockey verder verkend worden en met de senioren gedeeld gaan worden (zie eerder bericht deze week over de pilot).

Voor onze geestelijke en fysieke gezondheid is het belangrijk om te blijven sporten. 
Het trainen met 4 personen (18+) kunnen wij alleen toestaan binnen strikte regels en zolang iedereen zich aan deze strikte regels houdt, iedereen elkaar op deze regels wijst en helpt om zich hieraan te houden.

Spelregels voor trainingen seniorenteams
 1. Teams moeten zich van te voren melden bij Arjen Verburg, zodat de training wordt ingepland. Zonder aanmelding is het team niet bevoegd om te trainen.
 2. Iedereen houdt altijd 1,5m afstand, op en naast het veld!! [NOOT: tijdens de wisselmomenten zijn er ca. 100 personen gelijktijdig aanwezig];
 3. Iedereen is niet eerder dan 10 minuten voor start training van het subteam aanwezig;
 4.  Iedereen is niet later dan 10 minuten na training van het subteam van het terrein vertrokken. Met klem wordt iedereen verzocht niet te blijven hangen op het parkeerterrein of andere locaties, maar direct naar huis te gaan na de training;
 5. Vanaf donderdag 19 november mogen alle seniorenteams trainen;
 6. Er mag door een team alleen getraind worden op de reguliere traingingsdagen, trainingstijden en velden van het betreffende team. Het veldroulatieschema van de EC blijft daarbij van toepassing;
 7. Elk veld wordt verdeeld in 4 vakken. Deze vakken zijn bepaald door de middenlijn en de twee 23 meterlijnen;
 8. Elk team moet per week verdeeld worden in subteams van 4 personen; Elk subteam zorgt voor een eigen onderscheidende shirtkleur, zodat voor derden duidelijk is wie tot welk subteam hoort. 
  Per week mag de samenstelling van een subteam veranderen;
 9. Een subteam traint op een kwart veld;
 10. Tijdens een training mag niet van subteam gewisseld worden. Ook voor- of na de trainingen mogen deze subteams op het terrein niet met elkaar mengen;
 11. Doordraaien op verschillende kwarten mag wel ("carrouseltraining");
 12. De maximale gelijktijdige bezetting op een half veld zijn 2x 4 spelers. De hockeycommissies (EC/THC/GHC) maken een plan voor verkorte trainingstijden per subteam (bv. 2x 45 minuten of 3x 30 minuten).
 13. De trainer/coach mag rondlopen over het hele veld;
 14. Onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan;
 15. De trainer/coach/aanvoerder is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels, op het veld en op het terrein voor en na de training;
 16. Als een team zich niet aan de regels houdt kan het team worden uitgesloten van trainingen totdat de corona maatregelen zijn opgeheven;
 17. De trainingen kunnen clubbreed weer verboden worden als de regels door meerdere teams niet voldoende worden nageleefd;
Namens het bestuur,
 
Christiaan de Wolf 
Wessel Pil
Björn Bolderdijk
Wouter Monkhorst
Roland Dijkman

 

Algemene opmerkingen:

  

 • alle competities zijn stil gelegd.
 • jeugdspelers tot 18 jaar mogen blijven trainen met inachtneming van de algemene regels, zoals: buiten het veld 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten, was handen etc. Tijdens de training vervalt de 1,5 meter afstandsregel.
 • de trainingen voor de jeugd volgen het trainingsschema zoals dat de afgelopen weken bekend was. De trainingen zijn ook zichtbaar in de app. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zullen deze worden gecommuniceerd op de app/site.
 • toeschouwers zijn niet welkom bij de training. De kinderen worden gebracht en gehaald bij de twee ingangen van Hudito.
 • het clubhuis blijft dicht. 

We vinden het jammer maar begrijpelijk dat de competities stil zijn gelegd en dat volwassenen voorlopig niet kunnen hockeyen. Indien je vragen hebt, mail naar [email protected].

 

Het bestuur

 Bijlage: Trainen in 4-tallen.jpg