Agenda ALV op 27 juni 2021 (binnen in clubhuis)
Op zondag 27 juni is de algemene ledenvergadering (ALV). Deze zal om 14.00 uur beginnen en wordt binnen in ons clubhuis gehouden. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn onder meer het hockeybeleidsplan, de vernieuwing van het complex, de financiĆ«n en de begroting en contributievoorstel voor het seizoen 2021-2022. 


1. Opening en mededelingen Bestuur
2. Ingekomen Post
3. Vaststellen Notulen ALV van 7 september 2020
4. Drie pijlers

- Hockey
- Communicatie
- De toekomst van ons complex5. Financiƫn: Realisatie seizoen 2019-2020a. Jaarrekening 2019-2020
b. Verslag kascommissie
c. Decharge bestuur seizoen 2019-2020
6. Begroting Seizoen 2021-2022
7. Vaststellen Contributie 2021-2022
8. Rookbeleid
9. Bestuurssamenstelling*
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken zullen uiterlijk een week voor de ALV te vinden zijn achter mijn hudito.

Het bestuur