UPDATE 10-08-2021: Tweede waterveld voor Hudito!

Update 10-08-2021:

De ombouw van veld 2 naar een waterveld verloopt goed op schema!

De verharding rondom het veld is de afgelopen week aangebracht en op hoogte gesteld. De lava is ondertussen ook aangebracht, ge√ęgaliseerd en verdicht.
Hiervan is de keuring door KIWA ISA Sport uitgevoerd en akkoord bevonden.
De E-Layer is inmiddels ook gelegd en de eerste keuring hiervan is ook akkoord bevonden. Nu wordt het hekwerk en de slagplanken hersteld. Daarna is het veld klaar en is het wachten op de het plaatsen van de mat.

In middels is er ook begonnen met het aanleggen van het Skillsveldje. Maandag 16 augustus worden de Skill-pads en de mat gelegd. Ook wordt die week het hekwerk er omheen geplaatst en de verwachting is dat het veldje dan aan het einde die week klaar.

 

**********************

16-06-2021:

Komende weken wordt veld 2 vervangen. Het huidige semi-waterveld is versleten en zal worden vervangen door een waterveld. Daarmee zal Hudito komend seizoen beschikken over twee watervelden! Wij zijn bijzonder verheugd dat we alle leden daarmee nog betere faciliteiten kunnen bieden.


De werkzaamheden starten vanaf maandag 21 juni. Voor medio augustus staat de oplevering gepland. Dat is ruim voor het begin van de competitie. De werkzaamheden bestaan eruit dat de onderlaag wordt vervangen en geschikt wordt gemaakt voor een nieuwe waterveldmat die er bovenop wordt gelegd. Daarnaast worden de sproei-installaties aangepast en wordt de capaciteit van de waterberging vergroot.


Het aanleggen van een waterveld brengt meer kosten met zich mee dan de vervanging van een semi-waterveld. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat dit zonder contributieverhoging gepaard gaat. De SKSK (Stichting Kunstgras Sportpark Kruithuisweg, eigenaar van de velden en het clubhuis) en Hudito zijn beide financieel gezond. Dankzij de goede samenwerking, afstemming en planning van de SKSK en Hudito is dit een resultaat waar we trots op mogen zijn. Onze club beschikt straks over twee watervelden van topkwaliteit waar de gehele vereniging veel plezier aan gaat beleven.


Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk om je te houden aan een aantal regels. Veld 2 mag absoluut niet betreden worden! Ook zal het kunnen voorkomen dat vrachtwagens met materieel of afval over het complex rijden. Let goed op, vooral ook op kleine kinderen. Op en rond veld 2 kan er materieel of afval liggen. We vragen iedereen dit netjes te laten liggen. Naast de vervanging van veld 2 vinden er werkzaamheden plaats rond de speeltuin en het skillsveld. Daarover is eerder al een bericht gecommuniceerd.


Gedurende de zomerperiode beschikken we over 2 velden en het inspeelveld. Voor trainingen, oefenwedstrijden, de 7s-competitie, het zomeravondhockey en het familietoernooi is hier rekening mee gehouden. Hier en daar zullen we wat moeten indikken, maar we doen het voor iets bijzonders: een tweede waterveld en een enorme impuls aan ons complex!


Namens het bestuur,


Wessel Pil

Voorzitter


Bijschrift foto: een vol balkon en vele toeschouwers langs de lijn bij de opening van ons eerste waterveld in 2014.

 

 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord