Agenda ALV 6 december 2022
Update 24-10: Datum is gewijzigd van 15-11 naar 6-12.

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van seizoen '22/'23 zal plaats hebben op dinsdag 6 december 2022 in ons clubhuis. Inloop van 19:30 uur, start ALV: 20:00 uur.

Alle leden zijn welkom hierbij aanwezig te zijn. 

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen post
 3. Mededelingen Bestuur
    - Contributiemodel wordt serieus besproken n.a.v. laatste ALV
 4. Vaststellen Notulen ALV van 22 juni 2022
 5. Inventarisatie van Hudito; waar we nu staan
 6. Financiƫn:
  a. Eindafrekening seizoen 2021-22
  b. Verslag kascommissie
  c. Decharge bestuur seizoen 2021-2022
 7. Bestuurssamenstelling*
 8. Rondvraag
 9. Sluiting