Wel/niet trainen?
De komende periode is weer de periode van de vrije dagen. Gedurende deze vrije dagen (en weekenden) graag aandacht voor het volgende:
Mochten er teams zijn die om wat voor reden dan ook door de week niet gaan trainen in de komende weken, dit graag doorgeven aan ondergetekende. Zo blijft het trainingsschema up-to-date en hoeft de veldverlichting niet aan als er toch niet getraind wordt. En de teams die wel trainen kunnen dan ook zien dat er niemand na komt en er dus voor zorgen dat alles van het veld weer opgeruimd wordt en terug komt naar het clubhuis.
Op een aantal data komen alle trainingen te vervallen:
Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei)
Vrijdag 26 mei (ivm HHH) en 2de Pinksterdag (maandag 29 mei)

In de meivakantie wordt er door de senioren volgens het trainingsschema getraind, alle jeugdtrainingen komen dan te vervallen. (hierbij geldt dat als de jeugd wel willen trainen dit vooraf gemeld dient te worden)

En geniet van de vrije dagen,
Arjen Verburg