Hudito's Hockey Rules

Hudito's Hockey Rules

voor iedereen op de club!1.                  We zijn trots op onszelf, op ons team en op Hudito


Ga met respect om met iedereen én met de faciliteiten op het complex. Dit geldt voor iedereen op de club, ook voor bezoekers.

Gebruik de Hockey Rules actief: in het veld, binnen je team, tijdens de training, als coach of aanvoerder en als trainer. Zo kunnen we onze identiteit versterken en onze gastvrijheid, sportiviteit, gezelligheid en prestatie in stand houden.

 

2.                  We zijn betrokken lid van Hudito


Hudito kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder zet zich op zijn eigen manier in voor onze club. Zo houden we deze met elkaar draaiende.

 

3.                  We zijn teamspelers


Gedraag je als een teamspeler en toon respect voor de inzet van je teamgenoten. Let op je taalgebruik en scheld nooit iemand uit.

 

4.                   We spelen het spel sportief


Hockey op een sportieve manier. Dit betekent sportief gedrag tegenover je medespelers, je tegenstander, je coach, de (ouder)manager én tegenover de scheidsrechters.

 

5.                  We hebben respect voor de scheidsrechters


Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Net als bij spelers is er bij scheidsrechters ook verschil in ervaring en aanleg. Respecteer dit.

 

6.                  We zijn als teambegeleiding een voorbeeld voor de rest


Coaches, aanvoerders en (ouder)managers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de Hockey Rules naar onze leden. Stel je bij een thuiswedstrijd als gastheer/gastvrouw op voor de tegenpartij.

 

7.                  We zetten ons in tijdens de training


Zet je tijdens de trainingen in en doe op een sportieve en positieve manier mee.


8.               We hockeyen op een veilige manier


Houd je aan de afspraken voor ieders veiligheid: scheenbeschermers, bitjes, kinderen achter de hekken, stapvoets rijden op de parkeerplaats en aangelijnde honden.

 

9.                  We zijn voorbeeldige ouders/verzorgers en supporters


Moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd van achter de hekken. Laat 'mee-coachen' en 'mee-fluiten' achterwege.

 

10.              We zijn zuinig op elkaar en op ons complex


Het complex is van ons allemaal. Ga er zuinig mee om en houd met elkaar het complex schoon. Houd rekening met elkaar, rijd stapvoets en parkeer auto's en fietsen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.